Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 223

Podczas gdy Kościół gromadzi się w Wieczerniku oczekując na Ducha Świętego i jego dary, rozbrzmiewają w naszej pamięci słowa św. Pawła: « Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. » (Ef 1,17)

To właśnie dzięki Duchowi mądrości chrześcijanie znają oblicze Ojca. Potwierdza to wyjątkową misję św. Józefa, sprawiedliwego, polegającą na objawieniu oblicza Ojca. Odrywa to również niezwykłą łaskę św. Józefa, człowieka mądrego: znał on oblicze Ojca w swoim synu oraz poprzez swoją żonę. Serce św. Józefa staje się zatem jak Wieczernik, w którym objawia się Serce Zmartwychwstałego (por. J 20, 27) i gdzie Serce Dziewicy Maryi przyciąga Ducha Świętego (por. Dz 1, 14).

Przeczyste Serce św. Józefa, przygotuj nasze serca na przyjęcie Zmartwychwstałego oraz Ducha Świętego, Umiłowanego oraz Miłości. Przeczyste Serce św. Józefa bądź dla nas schronieniem, w którym otwieramy się na dar Boga.

Précédent

Suivant