Famille de Saint Joseph

Święty Józef, wychowawca

par | 16 février 2003

Misja wychowawcy jest straszna i fascynująca jednocześnie. Straszna ze względu na trudne do przewidzenia wyzwania, jakie zawiera i fascynująca ze względu na swą wielkość i godność.

Święty Józefie, często modlę się do ciebie, abyś umacniał mnie w mojej roli wychowawcy wobec moich dzieci. Modlitwa ta staje się kontemplacją twego życia ziemskiego i tego, jakim byłeś dyskretnym wychowawcą.

Naucz mnie, święty Józefie, pokory:

Skoro wychowywanie przyczynia się do rozwoju osobowości dziecka jak i jego duszy, to muszę bezwzględnie mieć pokorę. Pokorę pozwalającą złożyć wszystko w ręce Boga, pokorę pozwalającą uznać moją niedoskonałość, moje słabości i błędy, pokorę gotowości uczenia się od swoich dzieci.

Naucz mnie, święty Józefie być człowiekiem wiary:

Wychowywać dziecko to także umieć wznosić jego duszę ku Bogu. Święty Józefie, jesteś mężem prawym, bo żyjesz wiarą i jesteś święty, bo twoja wiara jest heroiczna. Każdy wychowawca potrzebuje w swojej misji takiej właśnie prostej i pełnej ufności wiary. Anioł Pański kazał zaprowadzić ci Świętą Rodzinę do Egiptu, wstałeś więc w środku nocy i uciekłeś z nimi do Egiptu… Cóż prostszego, a przecież… ileż powodów do niepokoju, ileż praktycznych problemów do rozwiązania, ileż wyrzeczeń, ileż niezasłużonych doświadczeń.

Wychowanie dziecka dokonuje się, oczywiście poprzez wypowiadane słowa, ale przede wszystkim poprzez dawanie przykładu. Akty wiary w skrytości codziennego życia uświęcają wychowawcę i budują dziecko.

Naucz mnie, święty Józefie coraz bardziej uświadamiać sobie godność misji wychowawcy:

Jaka to wielka oznaka zaufania Boga do mnie, skoro proponuje mi wychowanie dziecka. Sam Bóg potwierdził godność tej misji przez pojawienie się Jezusa na ziemi w ludzkiej rodzinie.

Naucz mnie, święty Józefie żyć w świecie pozostając wiernym Bogu:
Ukryty w świecie, ukryty przed zaszczytami i spojrzeniami realizujesz swoją misję wychowawcy Syna Bożego. Tak też pomagasz mi, święty Józefie, wychowywać dzieci w społeczeństwie, którego funkcjonowanie jest często sprzeczne z nauczaniem Chrystusa. Wydajesz się mówić: „Nie niepokój się pozorami, różnicami; wybierz życie i uczenie dzieci życiem w radości Ducha Świętego.”

Jak wielka jest twoja miłość, Panie, bo postawiłeś przed nami przykład Świętej Rodziny i świętego Józefa, by umocnić nas i pomóc w wychowywaniu naszych dzieci w Prawdzie.

Philippe Xiména

Vous aimerez aussi