Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

San Giuseppe, padre

Non avevo una devozione particolare per san Giuseppe prima di incontrare la comunità in occasione della festa della Sacra Famiglia a Mont-Luzin, il 29 dicembre 1994, su invito del Signore. Fu l’occasione delle grandi grazie e l’inizio del mio cammino con san Giuseppe....

Voir

San Giuseppe, fidanzato

Il fidanzamento e la vita da giovane sposo di san Giuseppe sono segnati dalla rinuncia. Dio interviene e Giuseppe rimette a lui tutta la sua vita accogliendo Maria; e la sua vita, cioè tutto il progetto di vita che può avere con Maria, si fa servitore, per la più...

Voir

San Giuseppe, sposo di Maria

Non vi sono dubbi che Giuseppe, quando divenne sposo di Maria sotto l’ispirazione dell’Angelo del Signore, accolse un grande mistero. È anche certo che Giuseppe, talvolta avvertito in sogno come nel caso della partenza per l’Egitto, prova una certa responsabilità nei...

Voir

San José, artesano

Me presento : Vincent Valenti, 65 años, carpentero jubilado. He oído hablar de san José desde mi niñez, pero sin nunca prestar atención. Recuerdo haber entrado a una iglesia para mi primera comunión, y luego cuando me casé. Mientras tanto, iba unas veces al año no...

Voir

Święty Józef, ojciec

Nie miałem szczególnego nabożeństwa do świętego Józefa zanim nie poznałem Wspólnoty w czasie święta Świętej Rodziny w Mont-Luzin, w dniu 29 grudnia 1994 roku, na które Pan mnie zaprosił. Była to okazja dla wielkich łask i początek mojej drogi ze świętym Józefem....

Voir

Święty Józef, narzeczony

Zaręczyny i życie świętego Józefa, jako nowożeńca naznaczone są wyrzeczeniem się siebie. Bóg pojawia się w jego życiu, a Józef oddaje mu całe swoje życie biorąc do siebie Maryję; oddaje mu całe swoje życie czyli takie życie, jakie mógł mieć z Maryją i staje się sługą...

Voir

Święty Józef, małżonek Maryi

Nie ma wątpliwości, że kiedy Józef został, za natchnieniem ze strony Anioła, małżonkiem Maryi, stał się powiernikiem wielkiej tajemnicy. Jest także rzeczą pewną, że Józef, czasami ostrzegany we śnie, jak w przypadku ucieczki do Egiptu, przejął pewnego rodzaju...

Voir

Święty Józef, wychowawca

Misja wychowawcy jest straszna i fascynująca jednocześnie. Straszna ze względu na trudne do przewidzenia wyzwania, jakie zawiera i fascynująca ze względu na swą wielkość i godność. Święty Józefie, często modlę się do ciebie, abyś umacniał mnie w mojej roli wychowawcy...

Voir

Święty Józef, rzemieślnik

Chcę się przedstawić: jestem Vincent Valenti, mam 65 lat i jestem cieślą na emeryturze. Słyszałem o świętym Józefie od mojego dzieciństwa, ale nigdy nie zwracałem na niego uwagi. Przypominam sobie, że do kościoła wszedłem raz z okazji pierwszej komunii, a potem drugi...

Voir

Saint Joseph, artisan

Je me présente : Vincent Valenti, 65 ans, charpentier à la retraite. J’ai entendu parler de saint Joseph depuis mon enfance, mais sans jamais y porter d’attention. Je me souviens d’être entré dans une église pour ma première communion, et puis lorsque je me suis...

Voir
Page 17 sur 19