Myśl 231

Milczenie świętego Józefa dziwi i drażni przede wszystkim tych, którzy stracili z oczu sens życia kontemplacyjnego, mającego swoje źródło w najbardziej autentycznym i najgłębszym dialogu. Znają go muzycy: oni wiedzą, że milczenie publiczności nie polega na braku...

Myśl 230

Święty Józef i Jezus; sługa i mistrz. W tej prostej relacji leży szczęśliwe rozwiązanie odwiecznej pokusy: „będziecie jak bogowie” (Rdz 3,5). Iluzoryczna obietnica, że człowiek może być swoim własnym panem i może być równym Bogu. Od tego czasu człowiek waha się,...

Myśl 229

Pozdrowienie anielskie określa Maryję „jako pełną łaski” (Łk 1, 28), tajemniczym imieniem, które nie sytuuje Dziewicy ani w jej rodzinie, ani nawet w jej małżeństwie. Podobnie, Jan Chrzciciel jest opisywany jako proroczy „Głos” (Łk 3, 4) bez wspomnienia jego...

Myśl 228

Św. Józef, człowiek milczenia; Józef, człowiek, który nic nie powiedział…. Uważajmy, by nie czytać Ewangelii zbyt szybko! Św. Mateusz przytacza w rzeczywistości jedno słowo św. Józefa, jedno i jedyne, które Józef wymówił: “syn, któremu nadał imię...

Myśl 227

Czym, w istocie, jest czystość, jeśli nie wolą wystawiania się na spojrzenie tylko tego, kto naprawdę kocha? Innymi słowy, jest to wybór, decyzja, by poczekać na autentyczną miłość. Czcząc serce św. Józefa jako „przeczyste”, Kościół ofiaruje naszym duszom, jako...

Myśl 226

Zobaczmy świętego Józefa na kolanach, oddającego cześć Słowu Wcielonemu, które kocha całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. Jaki jest sekret jego przeczystego serca? Czy kocha on, ponieważ adoruje? Czy adoruje on, bo kocha? Co jest większe:...