Myśl 225

Nie pozwólmy się zwieść naszym wewnętrznym wyobrażeniom, gdy patrzymy na małego Jezusa, jak uśmiechnięty rzuca się w ramiona św. Józefa, który czeka na Niego z otwartym sercem i ramionami. Przyglądając się im, możemy zobaczyć chłopca i dorosłego mężczyznę, gdzie...

Myśl 224

Biorąc pod uwagę fakt, że święty Józef nie jest ojcem biologicznym Jezusa, zastanawiamy się, jak wyglądało w rzeczywistości Jego ojcostwo i podajemy w wątpliwość prawdziwość Jego małżeństwa. Powinniśmy również dostrzec wyraz radykalnego zaangażowania ucznia w...

Myśl 221

Bóg obiecuje Dawidowi, że zbuduje mu dom (por. 2 Sm 7,12-16), to znaczy, że utrwali jego dynastię, że da mu potomstwo. Od tamtej pory Dawid będzie się powstrzymywał przed wyborem swojego następcy: spośród swoich synów chce posadzić na tronie tego, który podoba się...

Myśl 220

Józef zachowujący milczenie. Być może tajemnicę tę częściowo tłumaczy nasza głuchota? Nie słyszymy Józefa, ponieważ wpisuje się on w dialog między Jezusem i Maryją. Naszym przeznaczeniem jest bowiem odtworzyć, każdy we właściwym sobie odcieniu, miłość łączącą Jezusa i...

Myśl 219

Uczestnictwo każdego wieczoru wraz z Kościołem w modlitwie Magnificat nie polega jedynie na przyjęciu pełnej dylatacji serca wskutek wylania Ducha Świętego. Potrzeba iskry, by rozpalić ogień. Otóż to „rozpalenie” każdego Magnificat może pochodzić od świętego Józefa....

Myśl 218

Dawniej w środę drugiego tygodnia po Wielkanocy święty Józef czczony był jako opiekun Kościoła Powszechnego. Fakt, iż Józef, błogosławiony w imię Pasterza i Opoki Izraela (por. Rdz 49, 24), ma władzę nad Kościołem, podobnie jak nad Maryją i Dzieckiem, nie powinien...