Myśl 215

W Nazarecie to, co najistotniejsze jest mówione: miłość się ukrywa. Jest to często gra, aby podsycić radość z odnalezienia się (zob. Pnp 1, 2-7), jest to przede wszystkim najgłębsza i jasno wyrażona wola Jezusa: « chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam,...

Myśl 214

Miłość zostaje ukrzyżowana. Chrystus zostaje przybity do krzyża, aby pojednać z Bogiem tych, którzy Go odrzucają. Ojciec marnotrawny otwiera ramiona, aby przyjąć niewdzięcznego syna. Serce Jezusa zostaje przebite za życie grzeszników. Serce Józefa jest rozdarte z...

Myśl 213

Mądrość Józefa oparta jest na milczeniu. Zachowanie ciszy, milczenie i głębokie wewnętrzne wyciszenie wymagają uciszenia tego co powierzchowne i słuchania tylko tego co istotne. Trzeba więc uciszyć pomruki rozgorzałych uczuć i słuchać jedynie powiewu Ducha Świętego. W...

Myśl 212

Jezus nie przychodzi, aby świat potępić, ale aby go zbawić (por. J 3,17). Jednakże duch tego świata nie może znieść Ducha Jezusowego i bezlitośnie go potępia. Książęta tego świata także nie tolerują Jezusa i Jego królestwa i okrutnie Go potępiają. Herod co prawda lubi...

Myśl 211

Zazwyczaj rozpoczynamy nowennę do św. Józefa z lekkim ukłuciem w sercu: poświęciliśmy trochę czasu na precyzyjne sformułowanie naszej prośby, jesteśmy gotowi modlić się tak długo, jak potrzeba, przez dziewięć dni z rzędu…. ale mówimy też sobie, że św. Józef jest...

Myśl 210

Święta Rodzina dała się ukształtować poprzez doświadczenie pustyni. Aby ocalić Jezusa przed mieczem Heroda, święty Józef poprowadził Dziecko i Jego Matkę poprzez rozległe przestrzenie. Pustynia osłania swoją dyskrecją wczesne dzieciństwo Jezusa oraz początki Jego...