Myśl 184

W Ewangelii, dziecko znajduje się w samym centrum. Jezus stawia je pośród uczniów w Kafarnaum (Mt 18,2), Zmartwychwstały staje pośrodku apostołów w Wieczerniku (J 20,19), Ojciec umieszcza dziecko pomiędzy Maryją i Józefem w Nazarecie. Dziecko jest Sercem Ewangelii....

Myśl 183

Józef, mąż sprawiedliwy: jakże piękny przykład. Określenie to jednak nie przestaje intrygować, gdyż musimy przyznać, że nie istnieje żaden przepis na sprawiedliwe postępowanie. Wszyscy jesteśmy ubodzy wobec wymagania bycia sprawiedliwymi. Decyzja podejmowana jest w...

Myśl 182

Boskie macierzyństwo Maryi, pokazuje, że człowieczeństwo jest zdolne otworzyć się na Boga: jest w nas miejsce dla Boga. Wniebowzięcie Maryi objawia, że w Bogu jest miejsce przygotowane dla człowieczeństwa: w domu Ojca są mieszkania dla wszystkich ludzi, których On...

Myśl 181

Powszechnym złudzeniem chrześcijan, którzy wspaniałomyślnie powierzyli Bogu swoje życie, jest wyobrażenie sobie Pana jako celu życia duchowego: u kresu długiej drogi oczyszczeń i wyrzeczeń, nastąpi zjednoczenie z Bogiem. Jednakże zwycięstwo świętego Piotra nad...

Myśl 180

„Ucałują się sprawiedliwość i pokój” (Ps 85,11). Józef, Sprawiedliwy; Maryja, Królowa Pokoju. Józef Przeczysty; Maryja Nieskalana. Nigdy dwoje małżonków nie było tak dobrze dobranych, tak doskonale zjednoczonych. Maryjo i Józefie, wprowadźcie nas we wspólnotę miłości...

Myśl 179

„Czy nie jest to cieśla, syn Maryi?” (Mk 6, 3) Bezsprzecznie. Ale jaką jest ta prawda, skoro przemilcza istnienie ojca? Co oznacza ta wola oddzielenia się od ojca? Józef z Nazaretu jako pierwszy stanął przed tym pytaniem. Czyż odkrywając Maryję w stanie błogosławionym...