Myśl 221

Bóg obiecuje Dawidowi, że zbuduje mu dom (por. 2 Sm 7,12-16), to znaczy, że utrwali jego dynastię, że da mu potomstwo. Od tamtej pory Dawid będzie się powstrzymywał przed wyborem swojego następcy: spośród swoich synów chce posadzić na tronie tego, który podoba się...

Myśl 220

Józef zachowujący milczenie. Być może tajemnicę tę częściowo tłumaczy nasza głuchota? Nie słyszymy Józefa, ponieważ wpisuje się on w dialog między Jezusem i Maryją. Naszym przeznaczeniem jest bowiem odtworzyć, każdy we właściwym sobie odcieniu, miłość łączącą Jezusa i...

Myśl 219

Uczestnictwo każdego wieczoru wraz z Kościołem w modlitwie Magnificat nie polega jedynie na przyjęciu pełnej dylatacji serca wskutek wylania Ducha Świętego. Potrzeba iskry, by rozpalić ogień. Otóż to „rozpalenie” każdego Magnificat może pochodzić od świętego Józefa....

Myśl 218

Dawniej w środę drugiego tygodnia po Wielkanocy święty Józef czczony był jako opiekun Kościoła Powszechnego. Fakt, iż Józef, błogosławiony w imię Pasterza i Opoki Izraela (por. Rdz 49, 24), ma władzę nad Kościołem, podobnie jak nad Maryją i Dzieckiem, nie powinien...

Myśl 217

Abraham, Izaak i Jakub… Patriarchowie są ludźmi światła. Życie ich przodków, a także ich wewnętrzna siła życiowa kieruje ich ku świętemu Józefowi, synowi Dawida, który jest księciem pośród nich. Czy podróżują sami? Z pewnością nie, towarzyszą im całe ich...

Myśl 216

Nie można pojąć Kalwarii bez Ojca. Tylko serce Ojca może zrozumieć nieskończoną cenę ofiary Syna. Nie można zrozumieć Męki Jezusa bez Józefa. Tylko serce ojca może umrzeć na myśl o tym, by nie być przy swoim Synu w dniu jego Ofiary. Syn to wie. Syn o tym nie zapomina:...