Myśl 217

Abraham, Izaak i Jakub… Patriarchowie są ludźmi światła. Życie ich przodków, a także ich wewnętrzna siła życiowa kieruje ich ku świętemu Józefowi, synowi Dawida, który jest księciem pośród nich. Czy podróżują sami? Z pewnością nie, towarzyszą im całe ich...

Myśl 216

Nie można pojąć Kalwarii bez Ojca. Tylko serce Ojca może zrozumieć nieskończoną cenę ofiary Syna. Nie można zrozumieć Męki Jezusa bez Józefa. Tylko serce ojca może umrzeć na myśl o tym, by nie być przy swoim Synu w dniu jego Ofiary. Syn to wie. Syn o tym nie zapomina:...

Myśl 215

W Nazarecie to, co najistotniejsze jest mówione: miłość się ukrywa. Jest to często gra, aby podsycić radość z odnalezienia się (zob. Pnp 1, 2-7), jest to przede wszystkim najgłębsza i jasno wyrażona wola Jezusa: « chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam,...

Myśl 214

Miłość zostaje ukrzyżowana. Chrystus zostaje przybity do krzyża, aby pojednać z Bogiem tych, którzy Go odrzucają. Ojciec marnotrawny otwiera ramiona, aby przyjąć niewdzięcznego syna. Serce Jezusa zostaje przebite za życie grzeszników. Serce Józefa jest rozdarte z...

Myśl 213

Mądrość Józefa oparta jest na milczeniu. Zachowanie ciszy, milczenie i głębokie wewnętrzne wyciszenie wymagają uciszenia tego co powierzchowne i słuchania tylko tego co istotne. Trzeba więc uciszyć pomruki rozgorzałych uczuć i słuchać jedynie powiewu Ducha Świętego. W...

Myśl 212

Jezus nie przychodzi, aby świat potępić, ale aby go zbawić (por. J 3,17). Jednakże duch tego świata nie może znieść Ducha Jezusowego i bezlitośnie go potępia. Książęta tego świata także nie tolerują Jezusa i Jego królestwa i okrutnie Go potępiają. Herod co prawda lubi...