Józef rzemieślnik jawi się pomiędzy Jezusem i Maryją nie jako zbędna postać w kącie harmonijnego obrazu ale jako sworzeń w rodzinnym kadrze obrazu. To Jemu powierzona jest troska o jedność wspólnoty. Święty Józefie polecamy Ci nasze rodziny. Zachowaj je w jedności z Jezusem i Maryją.

Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pański, i przyjął swoją żonę „Exsurgens autem Joseph”(Mt 1,24)

Gdy tylko anioł od niej odszedł, Maryja z pospiechem udała się do Elżbiety „Exsurgens autem Maria” (Łk 1, 39)
Słowa Boże pobudzają w Maryi i Józefie najgłębszą konieczność, oboje dają przykład jak pośpiesznie wypełniać wolę Bożą. Nie zwlekając, wychodzą na zewnątrz i oddają się Życiu samemu.

Maryjo i Józefie, poprowadźcie nas w uniesieniu zmartwychwstania, nauczcie nas kroku tańca Ducha Świętego.

„Stanął pośród nich” ( Łk 24,36; J 20,19)
Kiedy Jezus stawia dziecko pośród uczniów, ilustruje w ten sposób zmartwychwstanie. jest tutaj przykładem. Przykład, to Chrystus sam. Święty Józef zawsze szedł za dobrym przykładem.

Famille de Saint Joseph
Top ?
Suivez nous :