Tradycja mówi, że Pan Bóg dał ludowi dwa pierwsze przykazania, ale, że ten, ogarnięty przerażaniem przed Boskim majestatem i mocą tych słów, prosił, by odtąd Mojżesz był pośrednikiem (por. Ex 20, 19). W ten sposób Mojżesz otrzymał osobiście pozostałych osiem przykazań. Podobnie, Bóg decydując się dać św. Józefowi swoje dwa najcenniejsze skarby: Syna i jego…

Przeczyste Serce świętego Józefa, Serce jak glina w rękach garncarza ; Przeczyste Serce świętego Józefa, Serce przetopione w ogniu Ducha Świętego, zahartowane ogniem Kalwarii ; Przeczyste Serce świętego Józefa, Serce, którego sprawiedliwość powstaje jak słońce każdego dnia, Przeczyste Serce świętego Józefa, Serce kochające małżonkę Twoją, Maryję; Przeczyste Serce świętego Józefa, Serce ściśle złączone z Sercami…

Przechadzka cichym krokiem w półmroku muzeum Magritte… Surrealizm – czytamy na ciemnych murach – polega na porzuceniu ducha „tego, co widoczne” i poszukiwaniu tego, „co jeszcze niepostrzegane”. W ognisku domowym w Nazarecie, pojawia się więc surrealistyczna manifestacja Słowa. Dokonać z wysiłkiem lectio (por. Koh 1,8) i obejmować Słowo gołymi rękami (por. 1J 1,1). Wziąć do…

Na początku Księgi Rodzaju Noe nazwany zostaje człowiekiem sprawiedliwym (por. Rdz 6, 9), gdyż uczynił to, co było konieczne dla odnowienia świata. Wykonał gigantyczną pracę, karmiąc wszystkie gatunki zwierząt w czasie ich pobytu na arce, choć nie wiemy, w jaki sposób to robił. Józef, nadal w Księdze Rodzaju, jest człowiekiem sprawiedliwym (por. Rdz 41, 39),…

Św. Józef jest w samym centrum największej i najpiękniejszej tajemnicy – Trójcy Przenajświętszej. Bowiem Anioł objawiając Józefowi, że „z Ducha Świętego jest to, co się w Maryi poczęło” (por. Mt 1,20) nie tylko nazywa Ducha Świętego po imieniu, ale również objawia Józefowi Jego tożsamość i rolę. Józef spotyka trzecią Osobę Boską w Jego dziele boskiego…

Święty Józef jest całkowicie zanurzony w modlitwie dziękczynnej Maryi. On Ją w tę modlitwę wręcz wprowadza, pozostając w milczeniu, które jest drogą prowadzącą do Ojca. Maryja, radując się w Bogu z daru Życia wyśpiewuje dziękczynienie, które utwierdza Józefa w jego synowskim życiu. To właśnie święty Józef jako pierwszy nazywa Maryję błogosławioną, jako pierwszy dziękuje razem…

Wniebowstąpienie to wielka tajemnica, którą najchętniej wyobrażamy sobie jako fizyczne wznoszenie się, wstępowanie do nieba. Ale św. Paweł mówi, że odtąd nasze życie jest „ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3). Trzeba to pojmować w ten sposób, iż Chrystus wypełnia swoją obietnicę, że wraz z Nim będziemy stanowili jedno (por. J 17, 21) i…

„ Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie…” (J 3, 3). Aby móc przyjąć łaskę zmartwychwstania, trzeba koniecznie obudzić się, otworzyć się na nowe życie. Święty Józef, jako pierwszy doświadczył, że „otwarcie się” na życie w Duchu Świętym polega na przyjęciu do siebie Maryi. W rzeczywistości, w greckim przekładzie Ewangelii, ten sam czasownik „wstawać” jest użyty…

Jak trudne bywają ludzkie miłości! Czy Bóg jest obecny na tych krętych drogach? Weźmy jako przykład Dawida i Batszebę. Początkowo król jawi się jako intruz, Batszeba jest przecież zamężna. Jednak, gdy żona Uriasza wystawia się na jego niedyskretne spojrzenia, przeczuwa mgliście, że ona będzie należeć do niego. Dawid jest wojownikiem zaprawionym w podbojach. Gdy chce…

Gdzie jest Twój Ojciec?” – pytają faryzeusze. Jezus odpowiada: „Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego” (J 8, 19). Faryzeusze, zaślepieni z powodu nieobecności św. Józefa, nie potrafią poznać ani Jezusa, ani Ojca. Otwórzmy nasze serca na obecność św. Józefa, a wówczas poznamy Jezusa i Ojca.

Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :