Myśl 213

Mądrość Józefa oparta jest na milczeniu. Zachowanie ciszy, milczenie i głębokie wewnętrzne wyciszenie wymagają uciszenia tego co powierzchowne i słuchania tylko tego co istotne. Trzeba więc uciszyć pomruki rozgorzałych uczuć i słuchać jedynie powiewu Ducha Świętego. W...

Myśl 212

Jezus nie przychodzi, aby świat potępić, ale aby go zbawić (por. J 3,17). Jednakże duch tego świata nie może znieść Ducha Jezusowego i bezlitośnie go potępia. Książęta tego świata także nie tolerują Jezusa i Jego królestwa i okrutnie Go potępiają. Herod co prawda lubi...

Myśl 211

Zazwyczaj rozpoczynamy nowennę do św. Józefa z lekkim ukłuciem w sercu: poświęciliśmy trochę czasu na precyzyjne sformułowanie naszej prośby, jesteśmy gotowi modlić się tak długo, jak potrzeba, przez dziewięć dni z rzędu…. ale mówimy też sobie, że św. Józef jest...

Myśl 210

Święta Rodzina dała się ukształtować poprzez doświadczenie pustyni. Aby ocalić Jezusa przed mieczem Heroda, święty Józef poprowadził Dziecko i Jego Matkę poprzez rozległe przestrzenie. Pustynia osłania swoją dyskrecją wczesne dzieciństwo Jezusa oraz początki Jego...

Myśl 209

Jezus z Nazaretu. Mesjasz w domu cieśli. Słowo wcielone u świętego Józefa. Słowo w sercu Józefa. Misterium ukrytego życia Słowa w ludzkich sercach. Obscurité et silence qui bercent la lectio divina. Co dzień rano Józef przyjmuje święte słowa, o brzasku otwierają one...

Myśl 208

Święty Józef pogrążony we śnie. To była niezwykła umiejętność! Czy można spać spokojnie, mając tyle trosk: o Maryję, o dziecko, które nosiła w swoim łonie, o swoje życie i o ich piękny ślub, prawdziwy ślub, którego znaczenie jest tak często kwestionowane w...

Myśl 207

« Synu, czemuś nam to uczynił ? » (Lk 2,48) Czy istnieje świętość większa niż świętość Maryi i Józefa? Nikt jak oni nie jest tak doskonale zjednoczony z Sercem Jezusa. Ich bolesne zdziwienie odsłania przepaść, którą Jezus otwiera pomiędzy Nim a tymi, którzy Go...

Myśl 206

Nie ma ważniejszej walki duchowej od tej dotyczącej zaufania – takiego, które człowiek powinien złożyć w Bogu, aby wejść do chwały. Nasz duch stawia opór, szukając powodów czy wyczekując znaków, które by potwierdziły, że Bóg jest godny tego zaufania, a także obserwuje...

Myśl 205

Bolesny cios. Maryja jest brzemienna. Wewnętrzne rozdarcie: Maryja jest brzemienna! Józef, pełen zdumienia. Rozpoczyna duchową walkę, najbardziej decydującą, jaką kiedykolwiek prowadził człowiek. W tym konkretnym momencie historii otwierają się dwie drogi...

Myśl 204

Małżonek to ten, który kocha. Święty związek małżeński Maryi i Józefa jest zbyt często postrzegany jako zaaranżowane małżeństwo. Jak gdyby Matka Boska była osobą konsekrowaną, której potrzebny był ktoś, kto służyłby jedynie do zachowania pozorów. Otóż Bóg nie bawi się...