Św. Józef jest w samym centrum największej i najpiękniejszej tajemnicy – Trójcy Przenajświętszej. Bowiem Anioł objawiając Józefowi, że „z Ducha Świętego jest to, co się w Maryi poczęło” (por. Mt 1,20) nie tylko nazywa Ducha Świętego po imieniu, ale również objawia Józefowi Jego tożsamość i rolę. Józef spotyka trzecią Osobę Boską w Jego dziele boskiego…

Święty Józef jest całkowicie zanurzony w modlitwie dziękczynnej Maryi. On Ją w tę modlitwę wręcz wprowadza, pozostając w milczeniu, które jest drogą prowadzącą do Ojca. Maryja, radując się w Bogu z daru Życia wyśpiewuje dziękczynienie, które utwierdza Józefa w jego synowskim życiu. To właśnie święty Józef jako pierwszy nazywa Maryję błogosławioną, jako pierwszy dziękuje razem…

Wniebowstąpienie to wielka tajemnica, którą najchętniej wyobrażamy sobie jako fizyczne wznoszenie się, wstępowanie do nieba. Ale św. Paweł mówi, że odtąd nasze życie jest „ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3). Trzeba to pojmować w ten sposób, iż Chrystus wypełnia swoją obietnicę, że wraz z Nim będziemy stanowili jedno (por. J 17, 21) i…

„ Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie…” (J 3, 3). Aby móc przyjąć łaskę zmartwychwstania, trzeba koniecznie obudzić się, otworzyć się na nowe życie. Święty Józef, jako pierwszy doświadczył, że „otwarcie się” na życie w Duchu Świętym polega na przyjęciu do siebie Maryi. W rzeczywistości, w greckim przekładzie Ewangelii, ten sam czasownik „wstawać” jest użyty…

Jak trudne bywają ludzkie miłości! Czy Bóg jest obecny na tych krętych drogach? Weźmy jako przykład Dawida i Batszebę. Początkowo król jawi się jako intruz, Batszeba jest przecież zamężna. Jednak, gdy żona Uriasza wystawia się na jego niedyskretne spojrzenia, przeczuwa mgliście, że ona będzie należeć do niego. Dawid jest wojownikiem zaprawionym w podbojach. Gdy chce…

Józef rzemieślnik jawi się pomiędzy Jezusem i Maryją nie jako zbędna postać w kącie harmonijnego obrazu ale jako sworzeń w rodzinnym kadrze obrazu. To Jemu powierzona jest troska o jedność wspólnoty. Święty Józefie polecamy Ci nasze rodziny. Zachowaj je w jedności z Jezusem i Maryją.

Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pański, i przyjął swoją żonę „Exsurgens autem Joseph”(Mt 1,24) Gdy tylko anioł od niej odszedł, Maryja z pospiechem udała się do Elżbiety „Exsurgens autem Maria” (Łk 1, 39) Słowa Boże pobudzają w Maryi i Józefie najgłębszą konieczność, oboje dają przykład jak pośpiesznie wypełniać wolę Bożą….

„Stanął pośród nich” ( Łk 24,36; J 20,19) Kiedy Jezus stawia dziecko pośród uczniów, ilustruje w ten sposób zmartwychwstanie. jest tutaj przykładem. Przykład, to Chrystus sam. Święty Józef zawsze szedł za dobrym przykładem.

Męka Pańska to czas okryty tajemnicą. Jezus pogrąża się w milczeniu i naucza już tylko poprzez swoje postawę. Józef, który zawsze był otwarty na duchowy wymiar rzeczywistości, głęboko przeczuwa istotę dokonującego się misterium. Postrzega Mękę swojego Syna jako tajemnicę zjednoczenia z Ojcem Przedwiecznym, a zarazem jako cierpienie duchowe. Takie właśnie nastawienie ma zasadnicze znaczenie. Krzyż…

Absalom, syn Dawida, zawisł na drzewie hańby, a serce jego zostało przebite trzema oszczepami (por. 2 Sm 18). Wówczas, pogrążony w rozpaczy Dawid dojrzał do pełni ojcostwa. Józef, gdy stał się ojcem, oczyma wiary ujrzał swojego Syna wiszącego na drzewie Krzyża i z głębi przeszytego bólem serca wykrzyknął : „Synu mój! Obym ja umarł zamiast…

Famille de Saint Joseph
Top
Suivez nous :