Myśl 130

Lato festiwali, lato katedr… Na scenie porywający, budzący zachwyt artysta. Za kulisami krząta się dyskretna ekipa. Twarze turystów idących wzdłuż nawy rozpromieniają się na widok wspaniałej rozety i podnoszą się z podziwem ku sklepieniu. Dookoła mnóstwo...

Myśl 129

„Pójdźcie za Mną” (Mt 4,19). Wezwanie Jezusa wiąże się zawsze z zaproszeniem do porzucenia wszystkiego, domaga się wyłącznego wyboru dla Jezusa. Niekiedy zaangażowanie to przyjmuje formę zadziwiającą. Pewnemu człowiekowi, który Go prosił, by mógł zostać przy Nim,...

Myśl 128

Twórczość poetycka oznacza pracę rzemieślnika, poety, ojca. Polega na cichym i dyskretnym ukazywaniu tego, czego nie było lub czego nie dostrzegaliśmy. Rzemieślnik jest wizjonerem potęgi utajonej w materii, nad którą pracuje. Rzeźbiarz wydobywa anioła ukrytego w...

Myśl 127

Nie brak obrazów przedstawiających Jezusa w ojcowskim warsztacie. Szeroko otwarte oczy dziecka odkrywają w każdym geście Józefa zamiłowanie do pięknej pracy i gorliwość w budowaniu Królestwa. Święty Józef bowiem przekazał Synowi nie tylko sztukę ciesielską, ale przede...

Myśl 126

Życie w Nazarecie to powołanie i wybór. Św. Józef zamieszkał ze swoją rodziną w Egipcie. Życie było tam trudne, ale spokojne. We wspólnocie żydowskiej, trzymano się razem. Łatwiej też było o pracę w prowincjach faraonów niż w Galilei. Nawiązywały się przyjaźnie z...