Myśl 209

Jezus z Nazaretu. Mesjasz w domu cieśli. Słowo wcielone u świętego Józefa. Słowo w sercu Józefa. Misterium ukrytego życia Słowa w ludzkich sercach. Obscurité et silence qui bercent la lectio divina. Co dzień rano Józef przyjmuje święte słowa, o brzasku otwierają one...

Myśl 208

Święty Józef pogrążony we śnie. To była niezwykła umiejętność! Czy można spać spokojnie, mając tyle trosk: o Maryję, o dziecko, które nosiła w swoim łonie, o swoje życie i o ich piękny ślub, prawdziwy ślub, którego znaczenie jest tak często kwestionowane w...

Myśl 207

« Synu, czemuś nam to uczynił ? » (Lk 2,48) Czy istnieje świętość większa niż świętość Maryi i Józefa? Nikt jak oni nie jest tak doskonale zjednoczony z Sercem Jezusa. Ich bolesne zdziwienie odsłania przepaść, którą Jezus otwiera pomiędzy Nim a tymi, którzy Go...

Myśl 206

Nie ma ważniejszej walki duchowej od tej dotyczącej zaufania – takiego, które człowiek powinien złożyć w Bogu, aby wejść do chwały. Nasz duch stawia opór, szukając powodów czy wyczekując znaków, które by potwierdziły, że Bóg jest godny tego zaufania, a także obserwuje...

Myśl 205

Bolesny cios. Maryja jest brzemienna. Wewnętrzne rozdarcie: Maryja jest brzemienna! Józef, pełen zdumienia. Rozpoczyna duchową walkę, najbardziej decydującą, jaką kiedykolwiek prowadził człowiek. W tym konkretnym momencie historii otwierają się dwie drogi...

Myśl 204

Małżonek to ten, który kocha. Święty związek małżeński Maryi i Józefa jest zbyt często postrzegany jako zaaranżowane małżeństwo. Jak gdyby Matka Boska była osobą konsekrowaną, której potrzebny był ktoś, kto służyłby jedynie do zachowania pozorów. Otóż Bóg nie bawi się...

Myśl 203

W zapale pobożności podkreśla się u świętego Józefa jego wymiar głęboko ludzki, jakby trzeba było odsunąć od małżonka Najświętszej Maryi Panny jakąkolwiek wielkość: był człowiekiem uczciwym, jego życie było proste, nie dokonał niczego nadzwyczajnego, miał jakoby...

Myśl 202

Mędrcy ze Wschodu, przybywszy do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecię, uradowali się zanim jeszcze weszli do domu (por. Mt 2,10): gwiazda – Boży dar prowadzący ich do obiecanego Syna – objawia najpierw spoczywającą na domu obecność Ojca. Widząc gwiazdę, mędrcy...

Myśl 201

Klęcząc przed stajenką widzimy Maryję i Jezusa. Najświętsza Panna i Dzieciątko. Nie ma nic innego do kontemplowania. Nic innego do adorowania i przyjmowania. Możemy wtedy bez lęku wziąć do serca Maryję i Syna. Możemy też przypomnieć sobie, jaką drogą tutaj doszliśmy....

Myśl 200

Kontemplując betlejemską stajenkę, stale narażeni jesteśmy na ślepotę: tyle jest do zobaczenia! Wszystkie spojrzenia skupiają się naturalnie na Dzieciątku, królującym pośród swojego ziemskiego dworu. Matka Obietnicy, na Jej piersi Syn Ojca, a wokół nasze otwarte...