Nie można pojąć Kalwarii bez Ojca. Tylko serce Ojca może zrozumieć nieskończoną cenę ofiary Syna.

Nie można zrozumieć Męki Jezusa bez Józefa. Tylko serce ojca może umrzeć na myśl o tym, by nie być przy swoim Synu w dniu jego Ofiary.

Syn to wie. Syn o tym nie zapomina: oddaje ducha swego w ręce Ojca, a ciało swoje pod dobrą opiekę Józefa z Arymatei.