„Stanął pośród nich” ( Łk 24,36; J 20,19)
Kiedy Jezus stawia dziecko pośród uczniów, ilustruje w ten sposób zmartwychwstanie. jest tutaj przykładem. Przykład, to Chrystus sam. Święty Józef zawsze szedł za dobrym przykładem.

Write a comment:

Dodaj komentarz

Famille de Saint Joseph
Top ?
Suivez nous :