“Ile razy, gdy widziałeś, jak płaczę udręczony i łkam bez końca, wylałeś na rany mojej duszy dobroczynny balsam miłosierdzia swego i olej radości twojej.”

Saint Bernard

Ileż to razy moja modlitwa, rozpoczęta na skraju rozpaczy, zakończyła się radością i czekaniem na przebaczenie!

Ci, którzy tego doświadczyli , wiedzą dobrze, że Pan Jezus jest rzeczywiście lekarzem, który uzdrawia serca złamane i opatruje rany: “Duch Pański Mnie namaścił i posłał Mnie abym niósł dobrą nowinę ubogim i uzdrawiał serca zranione”.

Święty Bernard z Clairvaux