Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 230

Święty Józef i Jezus; sługa i mistrz. W tej prostej relacji leży szczęśliwe rozwiązanie odwiecznej pokusy: „będziecie jak bogowie » (Rdz 3,5). Iluzoryczna obietnica, że człowiek może być swoim własnym panem i może być równym Bogu. Od tego czasu człowiek waha się, jak sądzi, pomiędzy stanem sługi a stanem mistrza. Pan Jezus otwiera nasze oczy: „Nikt nie może służyć dwóm panom » (Mt 6, 24). W rzeczywistości istnieją tylko dwie możliwości: albo służyć Bogu, który jest prawdą, albo Mamonie, która okłamuje. Ten, który sieje niezgodę trzyma nas w swoich sidłach naszymi marzeniami o autonomii.

Święty Józef nigdy nie myślał o sobie jako o słudze Bożym. Jest on, w całej swej pokorze, tak bardzo gotowym, by być jedynie nieużytecznym sługą, że Bóg może mu powierzyć władzę nad swoim własnym synem. Święty Józef ukazuje w ten sposób wielkość kondycji ludzkiej: podczas gdy człowiek szuka w jaki sposób, nie służąc nikomu, może stać się panem samego siebie, święty Józef poświęcając się służbie Bogu otrzymał możliwość stania się dla Niego mistrzem.

Święty Józefie, wprowadź nas w służbę Chrystusowi Jezusowi.

Précédent

Suivant