Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 229

Pozdrowienie anielskie określa Maryję „jako pełną łaski” (Łk 1, 28), tajemniczym imieniem, które nie sytuuje Dziewicy ani w jej rodzinie, ani nawet w jej małżeństwie. Podobnie, Jan Chrzciciel jest opisywany jako proroczy „Głos » (Łk 3, 4) bez wspomnienia jego pokrewieństwa. Józef z kolei jest nazywany po prostu „mężem Maryi » (Mt 1,16) i « synem Dawida » (Mt 1, 20). Czyżby Maryja i Jan urodzili się z góry, podczas gdy Józef byłby patriarchą wśród innych? Bycie « mężem Maryi » i « synem Dawida » czyni Józefa ojcem Jezusa (por. Mt 1, 25), ale tytuł ten nie jest mu wyraźnie nadany. Czy jest to tylko ogniwo w genealogii, przydatne przejście i niezbędny krok? Czy też święty Józef jest człowiekiem skorelowanym zależnym, synem Adama wyrzekającym się wszelkiej autonomii, potomkiem królewskim zrzekającym się wszelkiej władzy, człowiekiem zaangażowanym w relacje rodzinne? Ponieważ genealogia jest zorientowana na Jezusa Chrystusa, wszystko w Józefie jest związane z Jezusem.

Święty Józef od Dzieciątka Jezus.

Précédent

Suivant