Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 228

Św. Józef, człowiek milczenia; Józef, człowiek, który nic nie powiedział…. Uważajmy, by nie czytać Ewangelii zbyt szybko! Św. Mateusz przytacza w rzeczywistości jedno słowo św. Józefa, jedno i jedyne, które Józef wymówił: « syn, któremu nadał imię Jezus » (Mt 1, 25).

„Jezus » i wszystko jest powiedziane.

Wypowiedzenie słowa „Jezus », podsumowuje całe powołanie św. Józefa. Poprzez nadanie Imienia staje się On ojcem Słowa Wcielonego, opiekunem Odkupiciela, wzorem apostołów.

Ten, który naucza, ten, który zarządza, ten, który leczy, ten, który prorokuje… który chrześcijanin nie posiada jako misji wypowiedzenia, na swój własny sposób, jedynego imienia, które zbawia? Który chrześcijanin nie drży na myśl o tym, że nie wymawia go poprawnie? Zwróćmy się do św. Józefa, człowieka, którego Bóg wybrał, by wypowiedział to imię w sposób doskonały.

Wymówić słowo „Jezus » wraz z Józefem i wszystko jest powiedziane.

Précédent

Suivant