Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 227

Czym, w istocie, jest czystość, jeśli nie wolą wystawiania się na spojrzenie tylko tego, kto naprawdę kocha? Innymi słowy, jest to wybór, decyzja, by poczekać na autentyczną miłość. Czcząc serce św. Józefa jako „przeczyste », Kościół ofiaruje naszym duszom, jako przykład, decyzję Świętego Patriarchy, by ofiarować siebie tylko Bogu.

Dla zatwardziałych serc, przyjęcie spojrzenia Pana nie jest jednak pozbawione walki: bogaty młodzieniec oparł się miłości (por. Mk 10, 21-22). Jest godnym uwagi to, że św. Józef był wystawiony jedynie na spojrzenie Dzieciątka Jezus. Co jest bardziej rozbrajające od spojrzenia dziecka? Ponieważ to dziecko jest Bogiem, nie potrzeba niczego pertraktować, niczego ukrywać. Ponieważ Bóg jest tym dzieckiem, pozostaje jedynie mu się ofiarować.

Obchodząc zatem uroczyście Przeczyste Serce Józefa w środę po święcie Najświętszego Serca Jezusa, Kościół uczy uprzywilejowanej drogi uświęcenia, ukazując w jaki sposób spojrzenie Dzieciątka Jezus rozpala serce człowieka i jednoczy je ze swoim miłosiernym Sercem.

Précédent

Suivant