Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 226

Zobaczmy świętego Józefa na kolanach, oddającego cześć Słowu Wcielonemu, które kocha całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. Jaki jest sekret jego przeczystego serca? Czy kocha on, ponieważ adoruje? Czy adoruje on, bo kocha? Co jest większe: miłość czy adoracja?

Największym jest Duch Święty. To proste, ale wydaje nam się dziwne, ponieważ bardziej interesują nas efekty miłości niż sama miłość. Aby oddać cześć Sercu Jezusa, wystarczy Duch Święty. Duch jest Miłością, która daje nam siebie i wprowadza nas w życie trynitarne. Tak więc, aby wejść w nabożeństwo Najświętszego Serca Jezusa, trzeba żyć i myśleć na wzór Trójcy Świętej.

Poszerzmy więc naszą kontemplację. Zobaczmy Józefa na kolanach, adorującego Słowo Wcielone i kochającego Niepokalaną Dziewicę; Józefa, ogarniętego Miłością, zjednoczonego przez Ducha Świętego z Jezusem i Maryją.

Przeczyste Serce św. Józefa jako pierwsze z spośród nas, poprzez zjednoczenie z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi, mogło zostać wprowadzone w życie wewnętrzne Trójcy Przenajświętszej.

Précédent

Suivant