Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 224

Biorąc pod uwagę fakt, że święty Józef nie jest ojcem biologicznym Jezusa, zastanawiamy się, jak wyglądało w rzeczywistości Jego ojcostwo i podajemy w wątpliwość prawdziwość Jego małżeństwa. Powinniśmy również dostrzec wyraz radykalnego zaangażowania ucznia w autentyczną miłość. Kochać prawdziwie, mówi Jezus, to ogołocić się z więzów ciała i krwi (por. Mt 10,37).

W tym nauczaniu Pana jest coś więcej niż wychwalanie miłości platonicznej, która nie jest miłością. Jezus wymaga od swoich uczniów, aby przezwyciężyli swoje naturalne skłonności, nie dlatego że duch powinien uwolnić się od ciała i świata materialnego, ale dlatego, że w rzeczywistości te uczucia zawężają serce.

Miłość, według naszego rozumowania, jest drogą, która miałaby prowadzić do miłowania Boga poprzez poświęcanie się bliźniemu. Jest ona ładnym obrazkiem miłości, która w sposób naturalny rozkwita, przemieniając się w żar duszy. Tymczasem naturalne skłonności nie prowadzą do miłowania Boga. Przeciwnie, miłość bliźniego istnieje jedynie dzięki miłości Boga. Jest nawet kryterium weryfikującym miłość Boga (por. 1 J 4,20).

W świętym Józefie Boża Mądrość oferuje nam zatem przykład radykalnej rezygnacji z wszelkich więzów naturalnych, kiedy podejmuje On świadomy wybór, aby nie funkcjonować według swoich upodobań: miłość Józefa do Dzieciątka Jezus i Jego żony Maryi jest czystym wyrazem Jego miłości do Boga. Przeczyste serce świętego Józefa, naucz nas kochać w Duchu.

Précédent

Suivant