Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 218

Dawniej w środę drugiego tygodnia po Wielkanocy święty Józef czczony był jako opiekun Kościoła Powszechnego. Fakt, iż Józef, błogosławiony w imię Pasterza i Opoki Izraela (por. Rdz 49, 24), ma władzę nad Kościołem, podobnie jak nad Maryją i Dzieckiem, nie powinien nikogo dziwić. Umieszczając to wspomnienie w okresie paschalnym, liturgia uczy ponadto, że święty Józef, od dnia Zmartwychwstania naszego Pana, duszą i ciałem ma udział w Jego chwale. Nie jest to prawda wiary, lecz wiarygodne i mające solidne podstawy przekonanie, że zmartwychwstał on wraz z Chrystusem i razem z Nim wstąpił do nieba.

Dziś, u początku okresu paschalnego, patron ludzi pracy daje przykład jedynej pracy, która się liczy: dać się porwać Duchowi Świętemu.

Précédent

Suivant