Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 216

Nie można pojąć Kalwarii bez Ojca. Tylko serce Ojca może zrozumieć nieskończoną cenę ofiary Syna.

Nie można zrozumieć Męki Jezusa bez Józefa. Tylko serce ojca może umrzeć na myśl o tym, by nie być przy swoim Synu w dniu jego Ofiary.

Syn to wie. Syn o tym nie zapomina: oddaje ducha swego w ręce Ojca, a ciało swoje pod dobrą opiekę Józefa z Arymatei.

Précédent

Suivant