Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 214

Miłość zostaje ukrzyżowana.

Chrystus zostaje przybity do krzyża, aby pojednać z Bogiem tych, którzy Go odrzucają. Ojciec marnotrawny otwiera ramiona, aby przyjąć niewdzięcznego syna. Serce Jezusa zostaje przebite za życie grzeszników. Serce Józefa jest rozdarte z powodu Męki swego Syna.

Miłość zostaje ukrzyżowana, ponieważ ofiaruje się temu, który być może jej nie przyjmie, gdyż okazuje swoje zaufanie temu, który go osądza. Serce Józefa jest rozdarte, ponieważ nie będzie go już na ziemi, by ochronić Niewinnego.

Ojciec posyła Syna do tych, którzy nie chcą zrozumieć, jaką miłością są kochani. Józef przygotowuje swojego Syna i kieruje w stronę Nieba zapytanie: miłość będzie ukrzyżowana, czy znajdzie się ktoś, żeby ją przyjąć?

Précédent

Suivant