Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 210

Święta Rodzina dała się ukształtować poprzez doświadczenie pustyni. Aby ocalić Jezusa przed mieczem Heroda, święty Józef poprowadził Dziecko i Jego Matkę poprzez rozległe przestrzenie. Pustynia osłania swoją dyskrecją wczesne dzieciństwo Jezusa oraz początki Jego publicznej działalności. Dwukrotnie, u progu każdego ważnego okresu swojego ziemskiego życia Jezus zaczyna od nowa, oddala się i ukrywa, aby nabrać rozpędu Ducha i w Bogu ugruntować to, co ma się wydarzyć.

Święty Józef, który był wybrany na przewodnika i opiekuna pierwszego przejścia przez pustynię, może nas dziś nauczyć pójścia za Jezusem i przygotować nas na przyjęcie w Bogu naszej przyszłości – życia Zmartwychwstałego.

Précédent

Suivant