Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 209

Jezus z Nazaretu. Mesjasz w domu cieśli. Słowo wcielone u świętego Józefa. Słowo w sercu Józefa. Misterium ukrytego życia Słowa w ludzkich sercach. Obscurité et silence qui bercent la lectio divina. Co dzień rano Józef przyjmuje święte słowa, o brzasku otwierają one swoje usta. Józef otwiera ramiona dla nadbiegającego Jezusa. Józef z sercem otwartym na Słowa, które biorą go w posiadanie.

Uważamy świętego Józefa za osobę bez wyrazu? Słusznie. Nie ma on nic na własność poza darem Boga. Jedynie Słowo nadaje mu smak. Dobra wola Ojca jest jego jedyną wolą. Duch jest jego prawością. Tak oto jaśnieje dla nas ukryty małżonek Maryi, jak jest napisane: Bóg « sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło » (Ps 36,6).

Précédent

Suivant