Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 208

Święty Józef pogrążony we śnie. To była niezwykła umiejętność! Czy można spać spokojnie, mając tyle trosk: o Maryję, o dziecko, które nosiła w swoim łonie, o swoje życie i o ich piękny ślub, prawdziwy ślub, którego znaczenie jest tak często kwestionowane w dzisiejszych czasach? My nie możemy zasnąć, borykając się z dużo mniej poważnymi sprawami. Święci natomiast nie tracą pokoju. Piotr, będąc w więzieniu, spał (por. Dz 12,7). Jezus, podczas burzy, spał (por. Mt 8,25). Józef, podczas strapienia, spał jak kamień, jak jeden z tych kamieni, z których Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi (por. Mt 3,9).

Święty Józef śpi i budzi się tylko dla dzieł łaski.

Précédent

Suivant