Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 207

« Synu, czemuś nam to uczynił ? » (Lk 2,48)
Czy istnieje świętość większa niż świętość Maryi i Józefa? Nikt jak oni nie jest tak doskonale zjednoczony z Sercem Jezusa. Ich bolesne zdziwienie odsłania przepaść, którą Jezus otwiera pomiędzy Nim a tymi, którzy Go szukają, niezbędny dystans dzielący człowieka od Słowa Bożego, naturalne rozróżnienie, które pozwala na czystą miłość. Czy to moja lub Twoja sprawa? (J 2, 4) pyta jeszcze Jezus w Kanie Galilejskiej. W ten sposób « dlaczego » Maryi i Józefa nie jest wyrazem braku zrozumienia, ale nawołuje do łączności duchowej z Mądrością.

Précédent

Suivant