Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 204

Małżonek to ten, który kocha.

Święty związek małżeński Maryi i Józefa jest zbyt często postrzegany jako zaaranżowane małżeństwo. Jak gdyby Matka Boska była osobą konsekrowaną, której potrzebny był ktoś, kto służyłby jedynie do zachowania pozorów. Otóż Bóg nie bawi się ludźmi. Każdego traktuje poważnie. Związek Maryi i Józefa jest jak najbardziej autentyczny, (cf. Mt 1,18).

Małżeństwo, takie jakim chciał je Bóg, nie jest indywidualną przygodą dwojga ludzi. Przeciwnie, jest kamieniem węgielnym zbawczego Wcielenia. Dzieło Boże urzeczywistnia się w oddaniu Maryi i Józefa.

Maryja oddała się całkowicie swojemu mężowi. Józef, rozpoznając w niej Niepokalaną, odpowiada na ten niezwykły dar ofiarując siebie samego i swoje własne dziewictwo. W ich świętym związku, każdy z małżonków stał się depozytariuszem i strażnikiem dziewictwa współmałżonka. Te dwa dziewictwa, w podobny sposób ofiarowane, stanowią jeden wspólny, płodny dar. Jego owocem jest Dzieciątko Jezus.

Précédent

Suivant