Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 199

To, iż Bóg znajduje szczególne upodobanie w sercu Niepokalanej, jest dla nas całkowicie zrozumiałe. Ale czy również w sercu świętego Józefa? Przecież serca Marii Magdaleny, Joanny d’Arc, Teresy z Lisieux i tak wielu innych świętych także były czyste i rozpalone miłością. Przecież Ojciec Pio, Franciszek z Asyżu, Jan Maria Vianney i inni święci także zmusili nieprzyjaciela do odwrotu. Czy święty Józef posiadał jakieś nadzwyczajne cechy, które wyróżniały go spośród innych świętych?

Józef, mając wszystkie cechy niezbędne w jego szczególnym powołaniu, jest z całą pewnością osobą wyjątkową. Ale to nie dary, które otrzymujemy od Boga, przyciągają Go do nas. Święty Józef podobał się Bogu w swoim świętym małżeństwie: rezygnując z wszystkiego, nie lękał się wziąć do siebie Maryi ani przyjąć do swojego domu Dziecka, które nosiła. Otóż jest napisane: Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością (Mdr 7,28).

O Mądrości z ust Najwyższego, zamieszkaj z nami!

Przyjdź Emmanuelu, przybądź, aby nas zbawić!

Précédent

Suivant