Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 198

W momencie Zwiastowania rozpoczyna się dla Maryi decydująca walka w jej życiu. Ewie nie udało się uszanować daru Boga. Sara nie poddała się Bożemu działaniu. Natomiast pokorna i posłuszna Maryja poprzez swoje fiat odnosi zwycięstwo.

Pragnienie zbawienia, które tłumaczy jej konsekrację jako dziewicy, spokojnie przekształca się w Niej w pragnienie Zbawiciela, które otwiera Ją na boskie macierzyństwo. Oto służebnica Pańska.

Podobną drogę przeszedł także Józef, tak jak i my wszyscy zresztą jesteśmy zaproszeni do jej przebycia. Musiał przejść od pragnienie zbawienia, dla którego poświęcił się by chronić dziewictwo Maryi, do pragnienia Zbawiciela, dla którego wziął do siebie Maryję służąc Jej macierzyństwu i czuwając nad wzrastaniem Dziecięcia.

Przyjmijmy tę drogą uświęcenia zgadzając się na bycie sługą nieużytecznym. Bądźmy sługami Jezusa i Maryi w szkole świętego Józefa. Nie zapominajmy, że zbawienie nie polega na osiąganiu doskonałości, ale na poświęceniu swojego życia dla zrodzenia Chrystusa w nas samych i w naszych braciach.
Święty Józefie, naucz nas stawać się podobnymi do Ciebie.

Précédent

Suivant