Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 195

Który z dwóch synów Abrahama jest dzieckiem obiecanym przez Boga? Starszy i ukochany syn Izmael, czy młodszy i umiłowany syn Izaak? Abraham, aby rozpoznać, któremu z nich należy się ten przywilej, musi rozeznać, która z matek jest matką związaną z obietnicą i jest nią Sara (por. Rodz. 18,9-15).

Tak oto przedstawia się długa genealogia, która jest zarazem wstępem do Ewangelii. Z pokolenia na pokolenie patriarchowie jednomyślnie kierują swoje spojrzenie na Maryję. Ich sławetna linia osiąga swój punkt kulminacyjny w wycofaniu się Józefa: „A Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1,16).

Podobnie całe życie św. Józefa jest wskazywaniem na Matkę Obietnicy, abyśmy mogli przyjąć światło Chrystusa.

Précédent

Suivant