Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 193

Śmierć ogranicza w sposób brutalny życie tego, który zdaje się być panem własnego losu, natomiast ten, kto żyje na wzór synostwa Bożego, doświadcza w sobie ciągłego obumierania, przygotowując się tym samym do życia wiecznego. To dobre obumieranie dokonuje się w nas codziennie. Jak powolna, stale postępująca erozja kształtuje nas i przystosowuje do życia w Królestwie Bożym. Jezus Chrystus jest obecny zarówno w życiu, jak i przy śmierci św. Józefa, ponieważ całe życie ucznia jest paschalne.

Najważniejsza nauka wypływająca ze śmierci św. Józefa mówi nam, że należy pozwolić oczyszczać się temu, który jest Ogrodnikiem zmartwychwstania, tak w życiu, jak i w śmierci. Podobnie jak cep oswobadza ziarno w czasie żniw, tak dobra śmierć uwalnia życie ze wszystkich więzów i pozwala nam przyjąć ogołocenie Syna Bożego (por. Flp 2,7).

Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, rozporządzaj naszymi duszami, aby były wypełnione wyłącznie Bogiem.

Précédent

Suivant