Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 192

Gdy św. Józef umiera, pozostawia żonę i dziecko. To wszystko wydarza się naprawdę. Józef, odchodząc na łono Abrahama, opuszcza wszystko. Opuszcza swoją miłość i swojego Pana. Odnajdzie ich w Bogu. Śmierć św. Józefa ukazuje w sposób bardzo wymowny, że ostateczne przejście jawi się nam jako kolejny etap życia, który będąc rezygnacją z wszystkiego, prowadzi do otrzymania wszystkiego w Bogu.

Życie na ziemi jest więc znaczącym etapem. Ważne jest, abyśmy w momencie naszego odejścia żyli prawdziwą miłością, inaczej jak odnajdziemy ją w Bogu? W chwili, kiedy wszystko opuszczamy, musimy mieć zaszczepione w sobie autentyczne zaufanie do Boga, inaczej jak opuścimy to, co najważniejsze?

Ostatecznie, kiedy spojrzymy śmierci w twarz, jedynym bagażem, który będzie nam ciążył, będziemy my sami. Śmierć św. Józefa ilustruje rezygnację z samego siebie dla miłości, która domaga się całego miejsca. „Dobra śmierć” polega na życiu, już tu na ziemi, miłością znalezioną „po drugiej stronie”, miłością odnalezioną w ofiarowanym za nas Przebitym Boku Chrystusa.

Précédent

Suivant