Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 190

Skoro św. Józef jest potomkiem linii Dawida, to dlaczego nie zasiadł nigdy na tronie Jeruzalem? Nikt nie wyraził takiego życzenia: ani on sam, dla którego jedynym królem Izraela jest tylko sam Pan Bóg, ani dom Judy, który wyda Jezusa w ręce Piłata, przedstawiając Go jako uzurpującego sobie władzę, ponieważ woli on „króla, który by nim rządził, tak jak to jest u innych narodów” (1 Sm 8,5).

Święty Józef odwraca uwagę od sławetnego Jeruzalem, miasta króla Izraela i zwraca swe spojrzenie ku Betlejem, ojczyzny Dawida, małego pasterza Izraela. To w tym znaczeniu możemy usłyszeć pozdrowienie anielskie: „Józefie, synu Dawida” (Mt 1,20), i to w tym sensie także przedstawia się Jezus, syn Józefa: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11).

Królowanie św. Józefa, które dziedziczy on po Dawidzie, jest zwróceniem się w stronę Boga, jest również tym, które sprawiło, że sam Dawid umieścił na tronie Salomona, oraz tym, które przygotowało krzyż Mesjasza Izraela w pracowni Józefa.

Précédent

Suivant