Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 189

Będąc Bogiem, Jezus mógł pójść swoimi własnymi drogami, mógł wybrać tylko Jemu znane tajemnicze przejścia. Bóg stał się jednak człowiekiem, chodzić ludzkimi drogami.

Będąc Królem, Jezus mógłby narzucić swoje przekonania, używając sił armii niebiańskich, mógłby nas przyciągnąć, odkrywając przed nami bogactwa swojego królestwa. On natomiast zasiadł na tronie Golgoty i dał się poznać przy łamaniu przaśnego chleba.

Jezus uczynił to wszystko, ponieważ jest ubogi. Na dodatek zapragnął mieć przewodnika, człowieka, który wprowadzi Go w królestwo ludzi, człowieka mądrego, który pouczy Go, jaką drogę Bóg może wybrać, by dołączyć do ludzi.

Święty Józefie, pokaż mi drogę, która prowadzi do moich braci, wprowadź mnie do królestwa Bożego.

Précédent

Suivant