Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 188

Słysząc słowo „miłość” myślimy natychmiast o „komunii”, „miłosnym porywie”, „zauroczeniu” i tylu innych sposobach bycia ogromnie zadowolonym. Kto rozumiałby to słowo jako „ascezę”?

Ojcostwo św. Józefa pokazuje tymczasem, że miłość jest ascezą. Ojciec kocha w rzeczywistości w taki sposób, który sprawia, iż potrafi on rozstać się ze swoim ukochanym synem.
Dzień po dniu, z głęboką radością, ale i zarazem odczuwalnym cierpieniem, obserwuje on swojego syna, który stopniowo oddala się od niego. Z czasem dziecko staje się w mężczyzną, przygotowując się do opuszczenia domu i życia w Duchu dziecięctwa. Asceza ojca rodzi wolność syna.

Précédent

Suivant