Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 187

Niekiedy wyrządza się niesprawiedliwość świętemu Józefowi, traktując go jedynie jako pobożny dodatek do Świętej Rodziny, uzupełnienie wzruszającego świętego obrazka. Maryja – nowa Ewa, Jezus – nowy Adam, na co jeszcze Józef?

Jednakże „Jezus przywołał dziecko, postawił je pomiędzy nimi” (por. Mt 18,2). Jezus daje to dziecko jako przykład, ale to On sam jest przykładem, który daje (J 13,15). Jezus bowiem jest pomiędzy: pomiędzy Apostołami w domu Piotra (Mk 9,37) i w Wieczerniku (por J 20,19), między dwoma łotrami na Golgocie (por Łk 39-40) i między dwoma świętymi na górze Tabor (por. Mk 9,4), między Martą i Marią w domu w Betanii (por. Łk 10,39-40), między Maryją i Józefem w domu w Nazarecie (por. Łk 2,51).

Potem wziął dziecko, postawił je pomiędzy nimi i objął je ramionami” (por. Mk 9,36). Postawiony w samym centrum naszego życia, Jezus obejmuje nasze dusze. Jezus objawia się między Maryją i Józefem, pośrodku kręgu rodzinnego, do którego przygarnia nas wszystkich.

Précédent

Suivant