Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 185

A wy, za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,15)

Z tym pytaniem Jezus zwraca się do każdego człowieka. Odsłania ono ubóstwo Chrystusa przed Jego Paschą. Nie ma sensu roztrząsać, co wiedzieli uczniowie albo jaka była samoświadomość Jezusa. Sercem Ewangelii nie jest wiedza, lecz spotkanie i wyraża się ono w zachwycie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego! ” (Mt 16,16)

Święty Piotr dostrzegł to, co najistotniejsze: „Myśmy uwierzyli…” (J 6,69). A jednak „Piotr wziął Go na bok i zaczął go upominać” (Mk 8,32). Chciał ukształtować mesjasza według swojego wyobrażenia, sądził, że wyznanie może być wolne od słuchania. Piotr był jeszcze zbyt bogaty w samego siebie.

Święty Józef również miał do ofiarowania odpowiedź. Jednak on trwał w milczeniu, będącym nasłuchiwaniem. Józef w ten sposób zrozumiał zdumiewające wezwanie, aby otworzyć drogę Zbawicielowi. Jezus pyta o swoją tożsamość i potwierdza swoją zależność: oto głębia tajemnicy Wcielenia, gdzie Bóg otrzymuje od człowieka swoje ciało, gdzie Słowo uczy się języka ludzkiego; oto doniosłość tajemnicy Wcielenia, gdzie człowiek składa w ręce Boga owoc ukrytego dojrzewania całych pokoleń, wynik cierpliwej pedagogiki Bożej wobec swojego ludu.
Święty Józef, bardziej niż którykolwiek z uczniów, mógł powiedzieć, kim jest Mesjasz. Jezus bowiem podobny jest do swojej matki, ale także do swojego ojca. Stwierdzając: „Ty jesteś Mesjasz”, święty Józef odsłania swoją pracę wychowawcy i składa ofiarę ze swojego życia, wyraża zachwyt, że oto wypełniła się Obietnica.

A zatem zadając nam pytanie „A wy, za kogo Mnie uważacie? ” Pan pragnie być rozpoznany jako owoc Ziemi i dar Nieba, jako „syn Józefa” (Łk 4,22) oraz „syn Maryi” (Mk 6,3), „jako Syn Boży” (Mk 15,39). Jezus zaprasza nas, abyśmy zachwycili się ubóstwem Syna.

Précédent

Suivant