Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 184

W Ewangelii, dziecko znajduje się w samym centrum. Jezus stawia je pośród uczniów w Kafarnaum (Mt 18,2), Zmartwychwstały staje pośrodku apostołów w Wieczerniku (J 20,19), Ojciec umieszcza dziecko pomiędzy Maryją i Józefem w Nazarecie. Dziecko jest Sercem Ewangelii.

Czyż jednak zaabsorbowani tym, by jak najszybciej samemu stać się «jak dziecko» (Mt 18,3). zbyt łatwo nie tracimy z oczu Dzieciątka Jezus.

Święty Józef, przeciwnie, staje przed nami jako model doskonałego ucznia. Wie on, że dziecko potrzebuje stałej uwagi. Rozumie też, że miłość Boga wymaga nieustannego poświęcenia. Pokazuje nam na przykładzie swojego życia, że nasza służba Bogu ma na celu wzrastanie przyjaźni, jaką ofiaruje nam Jezus– «nazwałem was przyjaciółmi» (J 15,15).
Prawdziwa przyjaźń, tak jak dziecko, wymaga czasu i uwagi. Jezus wymaga od nas, tak jak i od świętego Józefa, czasu i uwagi. A my się bronimy. Poświęcamy czas przede wszystkim samym sobie i dbamy przede wszystkim o siebie.

Święty Józefie, sługo wierny, całkowicie oddany Bożej miłości, naucz nas służyć Dzieciątku, aby mogła w nas wzrastać przyjaźń, która raduje serce Boga.

Précédent

Suivant