Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 183

Józef, mąż sprawiedliwy: jakże piękny przykład. Określenie to jednak nie przestaje intrygować, gdyż musimy przyznać, że nie istnieje żaden przepis na sprawiedliwe postępowanie. Wszyscy jesteśmy ubodzy wobec wymagania bycia sprawiedliwymi. Decyzja podejmowana jest w jednej chwili. Bardzo możliwe, że po fakcie stwierdzimy, że w pewnych okolicznościach postąpiliśmy sprawiedliwie, albo będziemy żałować, że tak się nie zachowaliśmy, ale nie da się zaprogramować swojej sprawiedliwości na następny dzień. Święty Józefie, powiedz nam, jak być człowiekiem sprawiedliwym?

Jezus, nasz Pan, jedyny Sprawiedliwy, mówi: „sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał” (J 5, 30).

Précédent

Suivant