Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 180

Ucałują się sprawiedliwość i pokój” (Ps 85,11).

Józef, Sprawiedliwy; Maryja, Królowa Pokoju. Józef Przeczysty; Maryja Nieskalana. Nigdy dwoje małżonków nie było tak dobrze dobranych, tak doskonale zjednoczonych.

Maryjo i Józefie, wprowadźcie nas we wspólnotę miłości i prawdy, zabierzcie nas do Jezusa w waszym świętym małżeństwie.

Précédent

Suivant