Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 179

Czy nie jest to cieśla, syn Maryi?” (Mk 6, 3) Bezsprzecznie. Ale jaką jest ta prawda, skoro przemilcza istnienie ojca? Co oznacza ta wola oddzielenia się od ojca?

Józef z Nazaretu jako pierwszy stanął przed tym pytaniem. Czyż odkrywając Maryję w stanie błogosławionym nie skłaniał się ku temu, by postrzegać Dziecko jako „syna Maryi”? Jednakże pozostał on otwartym na Tajemnicę Pochodzenia. Oto jak go w nią wprowadza Anioł: „z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20), a później potwierdza sam Jezus: „wyszedłem od Ojca” (J 16, 28).

I powątpiewali o Nim” (Mk 3, 3). Jego bracia, przestraszeni, gorszą się. Święty Józefie bądź dla nas dzisiaj wychowawcą, kształtującym w nas pragnienie prawdy otwierającej nasze serca na tajemnicę Ojca.

Précédent

Suivant