Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 177

Tej oto środy, 11 lipca, spotykają się św. Benedykt i św. Józef. Dwaj ojcowie, dobrzy i rozważni, hojni w dawaniu przyjacielskich rad. Benedykt mówi otwarcie w Regule. Józef zachowuje milczenie Ojca.

Co mówią nam oni, jeden słowami, a drugi milczeniem? Ausculta, Posłuchaj. Pierwszy, poprzez słowo, daje cenne nakazy, klucz do życia duchowego; drugi poprzez milczenie wzbudza uwagę, zaproszenie do wyjścia z siebie.

Nie jest to jednak wystarczające. Autentyczne słuchanie nie jest spontaniczne, zmusza do pielgrzymki miłości. Nakłoń ucha. Zdecydowane otwarcie serca, miłosne przyjęcie prawdy, która się objawia, radosne zaufanie, że ukryty w milczeniu skarb przekracza wszelkie pragnienie. Posłuchaj mój synu i zainteresuj się, bądź spragniony Boga i kochaj.

Milczenie staje się wówczas bogate we wszechpotężną chwałę Boga i dyskretną obecność Ojca. Splender tajemnicy, która nas przekracza. „Dla ciebie milczenie jest wielbieniem ” – mówi Dawid w hebrajskim wersji psalmu 65.

Słuchanie, miłość i uwielbienie: tej właśnie trudnej pracy naucza się w klasztorze, tym charakteryzuje się też praca wykonywana w warsztacie w Nazarecie. Święty Benedykcie i święty Józefie, uczyńcie nas uważnymi na głos prawdziwego milczenia, który nieustannie szepcze w naszych sercach: „przyjdź do Ojca”.

Stąd bierze się tyle zainteresowania Kościoła niezwykłą relacją pomiędzy Najświętszą Dziewicą a Duchem Świętym. To, że Maryja poczęła z Ducha Świętego oznacza, że Wcielenie pochodzi z intymnej zażyłości pomiędzy Bogiem a Najświętszą Dziewicą, tak jak Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna.

Ogłaszając Niepokalane Poczęcie, Kościół doznaje odnowionego podziwu dla niezwykłej relacji pomiędzy św. Józefem a Słowem Wcielonym. Poza duchowymi metodami i porywami pobożności, jest czymś ważnym i pilnym pozwolić się pouczać o tym, w jaki sposób Józef wychowywał Jezusa. Nasza znajomość Boga Trójosobowego tego się domaga.

Précédent

Suivant