Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 174

Bóg szanuje każde ze swoich dzieci. Kiedy powołuje Józefa na ojca Jezusa, nie powierza mu roli statysty. Przeciwnie, oczekuje, że Józef będzie w pełni ojcem, a nawet stanie się modelem każdego ojcostwa. W rzeczywistości, Bóg daje się poznać po tym, że naśladuje ludzkich ojców; „Pan, twój Bóg, niósł cię, jak niesie ojciec swego Syna” (Pwt 1, 31).

Podstawową zatem misją każdego ojca, a w szczególny sposób świętego Józefa, jest uczynić to porównanie możliwym. Ojciec Przedwieczny przedstawia się Dzieciątku Jezus i każdemu z nas właśnie w ten sposób: „Jestem tym, który podobny jest do św. Józefa”.

Précédent

Suivant