Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 170

Wiara w to, że Jezus jest zarazem prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, nie odsuwa niebezpieczeństwa fikcyjnej służby człowiekowi czy też wielbienia Boga w sposób wyimaginowany. Święty Józef jako pierwszy musiał świadomie zmierzyć się z tym nie do pomyślenia i niełatwym do zrozumienia zestawieniem. Jak udało mu się być wiernym sługą i prawdziwie wielbić Boga?

Życie w Nazarecie charakteryzuje prostota i skromność. W rzeczywistości Duch Święty nie żąda nigdy wielkich rzeczy. To co niemożliwe należy do Boga. Wymaga On tylko rzeczy prostych i wykonalnych. Trudność polega na tym, iż to my uważamy je za niegodne lub nieprzyjemne. Święty Józef nigdy nie odrzucił żadnej prośby Ducha Świętego, wszystkie realizował z oddaniem i poświęceniem, co doprowadziło go do pełnej prawdy, jaką jest prawdziwe oblicze Chrystusa.

Précédent

Suivant