Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 169

Święty Józef jest człowiekiem sprawiedliwym (por. Mt 1, 19), to znaczy obdarzony darem mądrości. Mądrość pozwala zakosztować Bożych prawd, daje doświadczalne poznanie Boga (por. Ps 34,9) poprzez zjednoczenie duszy z Bogiem w miłości. Jest ona udzielana sercom posłusznym Duchowi Świętemu, napełnia ludzi, których pragnienia są wolne od wszelkiego ducha tego świata. Tak oto, jako że przebywa w niej Duch Mądrości, nie istnieje już żadna sprzeczność między Bogiem a duszą.

Święty Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy, że smakuje on Słowo niestworzone poprzez zjednoczenie swojego serca z Sercem Jezusa.

Précédent

Suivant