Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 168

Przeżycie Tajemnicy Wniebowstąpienia prowadzi nas do Nazaretu, do świętego Józefa, człowieka nadziei. Zanurzając się, rzeczywiście, w milczenie Józefa, tak jak Jezus wniknął w obłoki, możemy już teraz doświadczyć bliskości Boga. Tak jak Wniebowstąpienie nie jest końcem wspólnej przygody Jezusa i Jego apostołów, tak Nazaret nie jest epizodem zażyłej relacji, która została utracona „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Z pewnością obecność Zmartwychwstałego jest przeżywana inaczej, z racji Jego nieobecności fizycznej, ale jest ona teraz bardziej intymna niż kiedykolwiek wcześniej. Równowaga tego paradoksu znajduje się w sercu św. Józefa, który nieustannie trzyma się w cieniu Ojca i pozostaje zjednoczony ze swoim Synem. Jest On najbardziej odpowiednią osobą, aby nauczyć nas żyć tą subtelną obecnością, nigdy nienarzucaną, ale konkretnie się przejawiającą.

Précédent

Suivant