Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 167

Upadek, jak głosi Księga Rodzaju, odcisnął piętno na Bożym błogosławieństwie dla Adama: człowiek otrzymał jako misję uprawianie ziemi, ale od tej pory będzie to robił w trudzie (por. Rdz 3, 17). Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek pracy, wykupił to przekleństwo, pracując w pocie czoła w warsztacie świętego Józefa. Od tej pory człowiek nie pracuje już na wzór Adama, lecz na wzór Chrystusa.

Widzimy zatem, jak wyjątkowa była praca Józefa. Zanim Jezus pojawił się w jego stolarni, święty patriarcha współpracował już z Bożym planem, uświęcając pracę i w ten sposób przygotowując zbawienie. Później, u boku swojego Syna, święty Józef uświęca pracę, biorąc udział w zbawczym dziele.

Każdego dnia naszej pracy dołączmy do Jezusa i Józefa w ciszy Nazaretu, gdyż dokonuje się tam dzieło zbawienia świata.

Précédent

Suivant