Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 165

Sprawiedliwy – wyjaśnia Syrach – odpowiedział na wezwanie Mądrości. Ona „nakarmi go chlebem rozumu i napoi go wodą mądrości” (Syr 15,3). Mądrość daje się sama jako pożywienie: „którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć” (Syr 24,21). Sprawiedliwy staje się w ten sposób tym, który łaknie.

Pragnienie czego może wzbudzać Mądrość, jeśli nie „prawdziwego pokarmu” i „prawdziwego napoju” (J 6,55)? Szczęśliwy św. Józef, który odczuwa głód prawdziwego chleba. Szczęśliwy ten, kto nasłuchuje nauczania św. Józefa, ten, kto syci się jego „owocami sławy i bogactwa” (Syr 24,17). Nie zabraknie mu nigdy pragnienia, aby zostać zbawionym.

Précédent

Suivant