Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 164

Józef jest człowiekiem sprawiedliwym (por. Mt 1,19), to znaczy człowiekiem, którego predyspozycje wewnętrzne wprowadzają w światło Paschy. W rzeczywistości jest on wypełniony Mądrością, o której Pismo mówi, że „jest odblaskiem wieczystej światłości” (Mdr 7,26).

Abraham ujrzał dzień (por. J 8,56), Józef nas do tego przygotowuje.

Précédent

Suivant