Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 157

Wielki Post rozpoczyna się w środę, jak gdyby Kościół chciał zasugerować, że patronat świętego Józefa jest kluczem do tej drogi nawrócenia. Jeszcze wyraźnej widać to w tym roku, gdyż Wielki Post kończy się 31 marca.

Będąc drogą wiodącą do Paschy, Wielki Post jest Małą Drogą. Przemierzymy ją razem z Teresą z Lisieux i Józefem z Nazaretu.

Święta Teresa uczy, że ci, którzy są mali, niczego nie muszą się lękać, gdyż Jezus ich kocha. To przesłanie może być odczytywane jako zapewnienie zbawienia dla maluczkich: skoro Jezus ich kocha, na pewno zostaną zbawieni. Tymczasem Mała Tereska mówi, że przeciwnie: ludzie pokorni są zaproszeni do rezygnacji z wszelkich zabezpieczeń, nawet w kwestii zbawienia. Liczy się jedynie pewność bycia kochanym i ufność, jaka się z tego rodzi.

Święty Józef, serce ciche i pokorne, prawdziwie zrezygnował z wszelkich zabezpieczeń, powierzając się miłości Boga. Odkrył też ufność, jaką Bóg złożył w nim, jako opiekunie Dziecka.

Ostatecznie Teresa uczy nas, że zdanie się na miłość Boga jest źródłem zbawiennej ufności, Józef zaś pokazuje, że Bóg naprawdę bierze naszą ufność na poważnie: oddaje się w nasze ręce. Wejście w Wielki Post polega zatem na rezygnacji z wszelkich zabezpieczeń, które są w naszych sercach zagrożeniem dla ufności.

Précédent

Suivant