Boutique

Plus de 500 titres

Carterie

Artisanat monastique

Myśl 156

Prawdziwe ojcostwo rozpoczyna się w chwili, kiedy mężczyzna ślubuje swojej żonie wierność i miłość na całe życie, tak jak jest prawdą, że żadna kobieta nie może planować macierzyństwa bez męża u swojego boku. Fundamentem autentycznego ojcostwa jest bezinteresowna miłość mężczyzny do żony i dzieci. Ojciec angażuje się wraz ze swoją małżonką w wychowanie dzieci, w tym także w rozwój ich życia duchowego. W ten właśnie sposób święty Józef, Oblubieniec Maryi, był ojcem dla Jezusa.

Czy istnieje relacja bardziej intymna niż małżeństwo? Czy istnieje służba bardziej wzniosła niż ojcostwo? Święty Józef jest zatem świętym najbliższym Jezusowi i Maryi.

Święty Józefie, niech twoje przymioty staną się inspiracją dla wszystkich małżonków i wszystkich ojców.

Précédent

Suivant